Kiropraktik & Massage

sköna, välgörande och avslappnande behandlingar

Login

Forgot your password?

Facebook:

 

Hitta till oss:

Köranvisningar


Från Kalmar eller Oskarshamn E22, tag avfart Påskallavik Emsfors. Kör igenom Emsfors och över tre broar, efter sista bron tag första vägen till höger. Följ vägskyltar "VILLAN EMSNÄS" kör tills vägen tar slut ca 1 km

 

Väder i Påskallavik:

 

 

Väder Påskallavik

Monica Hällmar

 

Har du ont i ryggen, nacken eller kroppen?

 

Jag har arbetat med kiropraktik enligt Ackermann metoden & massage i snart 15 år. Ackermann Institutet är ett av landets äldsta alternativmedicinska institut, grundat år 1968 av Dr. W.P. Ackermann.

Några av mina utbildningar:

Massage & Friskvårdsterapeut -99, Mobiliseringsexamen -01. Ackermanns målinriktad kiropraktik, diagnos och teknik-02, Närings-specialistkurs -03.

 

Varför har så många moderna människor som 80 % ont i ryggen? Det är en fråga som ännu inte är slutgiltigt besvarad. En fingervisning kan vara att doktor Wilhelm Ackermann kunde konstatera att närmare 60 % av barnen i åldrarna mellan 7 och 14 år hade en skillnad i benlängd. Barn har i regel inga större ryggbesvär, men när denna grupp barn når vuxen ålder och utsätter ryggen för monotona arbetsställningar eller plötslig felaktig överbelastning kommer smärtan. Felbalansen, förvärvad redan i barnaåren, ligger latent och påverkar ledernas normala rörelsespel och åstadkommer reflektoriska muskelspänningar med triggerpunkter. Muskelspänningar och smärta hör intimt samman. Låt mig undersöka och behandla dig innan spänningar har bildats och blivit latenta.

Jag jobbar även med stresshantering och näringsrådgivning.


För tidsbeställning ring: 070-9930382

Pris per behandling ca 45 minuter: 500:-

 


 

Ryggradens fundament är korsben och bäcken.

En snedställning av ryggradens bas medför förskjutningar i hela ryggen ända upp till huvudet. Terapidelen omfattar olika manuella tekniker för behandling av bäckenets balans och av ryggradens och extremiteternas ledförbindelser. För att ryggen och den övriga ”rörelseapparaten”, ska må bra är det viktigt med regelbunden motion samt att man undviker viktökning som belastar kotor och leder.

Helhetssynen är viktig

För att uppnå ett varaktigt resultat måste jag kontrollera och behandla hela ryggraden nerifrån och uppåt. Det innebär att jag har en holistisk helhetssyn när jag behandlar. Manuell behandling av ryggbesvär ger i allmänhet goda resultat som kan variera mellan fullständig bot och betydlig lindring av symtomen, allt beroende på det enskilda fallet, patientens ålder och besvärens varaktighet.

Nedanstående bild är en schematisk framställning av ryggradssegmenten och deras innervatonsområden. Samtidigt visas de många olika möjligheter till patologiska följdverkningar som statiska störningar i ryggpelaren kan medföra.

 

ryggen